vlagengels

Training, opvoeding en gedrag

Een hond is niet van nature geschikt om in onze mensenwereld te leven. "Gewoon een fijne hond" zijn, is allesbehalve vanzelfsprekend voor een hond! Iedere dag, iedere minuut zelfs moet hij zich aanpassen aan ons of aan onze omgeving.

Sterker nog, een hond NIET opvoeden is een recept voor het creëren van een probleemhond die niemand om zich heen wil hebben!

Om te zorgen dat je hond een fijne kameraad wordt, is het daarom belangrijk om hem goed gedrag te leren. Gedrag ter vervanging van normale hondendingen die hij op dat moment liever zou doen. Gedrag waar hij uit zichzelf niet zomaar voor zou kiezen.

Naar boven Naar benedenHoe leert een hond?

Ervaringsleren, oftewel operante conditionering


Operante conditionering? R+, R-, P+ en P- ? Moeilijk allemaal, hoor!
Nee hoor! Op zich is het allemaal heel logisch! Dit artikel legt uit wat het allemaal inhoudt, geïllustreerd met veel voorbeelden, plaatjes en een leuke quote die je als ezelsbruggetje kunt gebruiken.

Beloning

Beloningen Als je ervaring hebt met honden trainen, dan gebruik je beloningen waarschijnlijk al jaren in je voordeel: als je hond doet wat jij wilt, beloon je hem, bijvoorbeeld met een koekje of een spelletje, zodat hij dat gedrag zal willen herhalen. Hoe leuker de hond je beloning vindt en hoe beter jij het geven hiervan weet te timen, hoe sneller hij leert te doen wat jij wilt en hoe gretiger hij het zal doen.

Het kan echter zijn dat je deze methodiek daarnaast onbewust verkeerd toepast bij gedrag dat je niet zo prettig vindt. Je duwt je hond bijvoorbeeld steeds weg als hij tegen je opspringt, maar hij komt steeds weer terug. Dan ziet het ernaar uit dat je hond jouw duwen heel erg prettig vindt! Of misschien schreeuw je tegen hem als hij weer eens hardnekkig jankt. Het feit dat het hardnekkig is, wijst erop dat hij jouw geschreeuw belonend vindt! Waarschijnlijk gaat het je hond puur om de aandacht, en of die nu positief of negatief is, maakt hem op dat moment niet uit.

Niets beïnvloedt het gedrag van een hond zo grondig als beloning. Het beter jij dit machtige middel weet toe te passen, hoe meer invloed je hebt op het gedrag van je hond!

Straf: veel valkuilen

In de artikelen Ervaringsleren en Beloning kon u lezen hoe volgens de leerwetten (het "operant conditioneren") het gedrag van een dier wordt bepaald door de gevolgen die dat gedrag heeft voor het dier.

Een dier zal zijn gedrag vaker herhalen als het direct gevolgd wordt door een "bekrachtiging", veelal iets dat het dier prettig vindt (positieve bekrachtiging) of beëindiging van iets dat het dier onplezierig vindt (negatieve bekrachtiging). Ook "correctie" is een onderdeel van het operant conditioneren. 

Als het gedrag van een dier iets onaangenaams tot gevolg heeft (correctie dus), zal het dier in het vervolg minder geneigd zijn dat gedrag te herhalen. Ook bij correctie bestaat een positieve en een negatieve variant. Bij positieve correctie krijgt de hond vanuit de omgeving (bijvoorbeeld de baas) een onlustgevoel toegediend, bij negatieve correctie verdwijnt of stopt er iets dat de hond prettig vindt. Een voorbeeld van negatieve correctie is als de hond jankt om aandacht, direct de kamer uit te lopen. De hond is een sociaal dier dat op aandacht en gezelschap is gesteld. Direct de kamer verlaten als hij om aandacht jankt is voor hem dus het verdwijnen van de kans op iets leuks, iets waar hij bovendien op uit was.
In dit stukje heb ik het verder voornamelijk over positieve correctie, dus het toedienen van een iets onaangenaams.